Instituut van briljante mislukkingen door Paul Iske

Als we zouden weten wat we doen, dan zouden we het geen innovatie noemen. Zonder fouten is er geen innovatie. Wat is de consequentie van angst: het feit dat mensen zich beperken om iets nieuws te proberen. De route naar succes is net zo dichtbij als de route naar mislukking. Wanneer veranderen mensen? Pas wanneer we dat echt willen en kunnen. Met name voor dat “ kunnen’ is meer nodig.  Je moet ook durven en de mogelijkheid hebben.

Iedereen kijkt vanuit zijn eigen perspectief. Waarom mislukken er zoveel innovaties? Dat heeft te maken met verschillende belangen van verschillende mensen. Patiënten zijn niet bezig met wat hun behandelingen kosten, maar met beter worden. Zorgmanagers zijn dat echter wel.  Twee partijen die heel verschillend bezig zijn met dezelfde basisvraag.

Bij de uitrol van een plan wordt vaak niet gedacht aan neven effecten en lange termijn effecten, we begrijpen niet alle onderdelen en de wereld kan veranderen terwijl je bezig bent en plan uit te rollen. Trial en Error is soms de enige weg vooruit. Paul geeft een hoop voorbeelden van.

Op de website voor briljante mislukkingen zijn heel veel voorbeelden te vinden van prachtige mislukkingen. Leuk om hier inspiratie uit te halen!